2012/07/06

AMARAKO JAIETAN ERE NAFARROAKO KONKISTAREN 500. URTEURRENA GOGOAN


Nafarroa, euskaldunon aberria

2012 honetan Albako dukeak Nafarroa inbaditu zuenetik 500 urte betetzen dira. Inbasio hark gerra ekarri zuen Nafarroara, eta, horrekin batera, erresumaren zati handi bateko independentziaren galera. Ez dezagun ahaztu gaztelarrek zenbait mende lehenago ekin ziotela Nafarroa konkistatzeari; 1200ean mendebaldeko lurraldeak okupatuak izan ziren (gaur egun EAE deitutako eremua alegia), eta Behe Nafarroak, garai batean bortuz bestaldeko edo ‘Euskaldunon Lurraldea’ izenez ezagun zenak, beste ehun urtez eutsi zion independentziari, Frantziako koroak bere egin zuen arte.

Baina 1512 urtea da sinbolikoki euskaldunon independentziaren galera adierazten duena. Ordu arte, gure herria mundu mailan aintzatetsia zen berezko Estatuaren jabe zen, eta Estatu hori bere kultura, hizkuntza eta subiranotasunaren zaindari zen. Baina konkistaren ondotik errealitatea erabat aldatu zen, eta beste potentziekiko menpekotasuna izan zen nagusi ondorengo mendeetan.

Oraina historiaz eta bidegabekeriaz beterik dagoela” entzuna diogu Sarriri. Gaur egun sufritzen ditugun arazo eta gatazketan inposaturiko indarkeriaren taupada antzematen da. Ezin dugu oraina ulertu iragana ezagutzen ez badugu (eta, halabeharrez, oraina ulertzen ez duenak ezin du etorkizuna eraiki), gure historia eraiki duten gertakarien oroitzapena gorde gabe. Amaiur, Noain, Nafarroako Pedro... beharrezko ditugu erreferentzia guzti horiek zer gertatu zen eta herri libre izateari nola utzi genion ezagutzeko. Eta konkista hartan datzala gaur egungo arazo askoren oinarria.

Inkorporazio” eta bokazio hispaniarrei buruzko istorio eta gezurrak kontatzen dizkiguten horiei (Felipe Borboikoa, Jaime Ignacio del Burgo eta beste hainbeste) beraien España inperial eta ustelaren parte izan nahi ez dugula argituko diegu. Nafarroa delako gure Estatua, euskaldunon lurraldea.


Navarra, patria vasca

Este 2012 se cumplen 500 años de la invasión del duque de Alba, que inició la guerra de Navarra, la conquista y la pérdida de la independencia de la parte principal del reino vasco. No hay que olvidar que la conquista castellana empezó muchos siglos antes, que en 1200 ya fue ocupado el territorio occidental, que hoy conocemos como CAV-EAE, y que a su vez la Baja Navarra, conocida entonces como Ultrapuertos o Tierra de Vascos, mantuvo su independencia y permaneció como Estado libre durante cien años más, hasta su anexión a la corona francesa.

Pero la de 1512 es, simbólicamente, la fecha de la pérdida de la independencia vasca. Hasta entonces nuestra población disponía de un lugar reconocido en el mundo, en el que vivía con su cultura, su lengua, su soberanía. A partir de entonces esa realidad se perdió, y los siglos posteriores son los de la dominación y subordinación a otras potencias.

Dice Sarri que “el presente está lleno de historia y de injusticias”. En los problemas y conflictos que nos afectan hoy, se mueve el latido de las violencias impuestas. No se puede entender el presente sin conocer el pasado (y quien no entiende el presente no puede construir el futuro), sin el recuerdo de esos hechos que han marcado a fuego nuestra historia. Amaiur, Noain, Pedro de Navarra... son referencias que necesitamos para saber qué ocurrió, por qué dejamos de ser un pueblo libre. Y que en esa conquista está el origen de muchos de nuestros problemas actuales.

A quienes nos mienten y nos cuentan una historia de ‘incorporaciones’ y vocaciones hispánicas (Felipe de Borbón, Jaime Ignacio del Burgo...) les diremos que no queremos formar parte de su España imperial y corrupta. Que Navarra es nuestro Estado, nuestra tierra vasca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario